Jag samlar bilder från nätet i en inspirationspärm.
 Danmarks finaste hus
Jag tycker att det är fint med öppet in till reglarna.
Utsikten är fantastisk.
Häftig med mycket glas.

 Ännu mer öppna reglar.
Det är något särskilt med eldstäder.
Måndagsinspiration
Facebook
LinkedIn
Instagram