Här kan man se när våren bör anlända. Idag rinner det vatten som floder från trottoarerna och bilvägarna för tankarna till Venedig. Dock täcker ett tjockt lager med snö marken här där jag bor så det tar nog ett tag innan man ser vårtecken som blommor och grönt gräs.

Den definition vi i Sverige använder för att bestämma vårens ankomst är att dygnsmedeltemperaturen ska vara över fryspunkten minst sju dygn i sträck. Om dygnsmedeltemperaturen och just 0° är det rätta måttet kan diskuteras, men nollan känns ändå som en naturlig gräns eftersom snön då börjar smälta och naturen kan tina upp efter vintern.

Medeltemperatur för vårmånaderna, mars, april och maj samt dess avvikelser från medelvärdet för perioden 1961-1990

Vårens ankomst
Facebook
LinkedIn
Instagram