I sista stund bestämde vi oss förr att dra ut till ön. Dotterns kompis följde med.
Maken et moi på bryggan. Lägg märke till den fantastiskt snygga bänken.
Förgätmigej utanför sommarhuset

Skogsmorell i trädgården hemma

Som om det inte räcker med en tuba…
På ön
Facebook
LinkedIn
Instagram