Medan jag tog en morgonpromenad med Molly lastar maken material på en släpvagn för transport till Ön. Det är tunga limträbalkar så hoppas att isen håller?

Mina fynd från igår är på plats, jag blev så nöjd. Nu är det dags för frukost.
Lördag
Facebook
LinkedIn
Instagram