På lördagens schema stod trädfällning.
Vi har 4 granar bakom sommarhuset på Ön som  skymmer kvällssolen.
Vi frågade grannen om han ville hjälpa oss 
att ta ner dem.
Så när vi kom ut till Ön var allt förberett.
Vinschen uppställd motorsågarna framtagna
det var bara att börja.
Trädfällning är en hel vetenskap och
vi lärde oss så mycket. Hur beräknar man trädets höjd t.ex.
Ta en pinne, greppa den så att den blir lika lång som din arm.
Gå till det ställe där pinnens topp stämmer granens topp och handens läge motsvarar granens rot.
Där du då stor där kommer toppen av granen att hamna 
när granen är fälld.
Bara att få lära sig en sådan sak.
Här kommer lite mer info om trädfällning 
Grunden för säker fällning med precision är en bra brytmån. Brytmånen skall ha tillräcklig längd och lagom bredd. En tumregel är att längden ska vara minst 80 % av trädets diameter i brösthöjd och bredden 10 % av trädets diameter i brösthöjd. På träd grövre än 30 cm räcker det med ca 3 cm brytmån.
En onödigt bred brytmån gör att fällningen går väldigt tungt och får en sämre ”gångjärnseffekt” då den inte böjer sig så fint. En för smal brytmån är ändå sämre då det finns risk att brytmånen brister och trädet faller okontrollerat. Såga inte djupare in i stammen än vad som är nödvändigt för att brytmånen ska bli tillräckligt lång. Kilar och brytjärn ger bäst effekt om ”hävarmen” fram till brytmånen är lång.
Först görs ett riktskär. Detta går till så att man sågar bort en trekantig bit av stammen i den riktning som man vill att trädet ska falla. Skäret styr sedan trädet på sin väg ner. Lägg sågen på sidan och sikta in skäret efter fällriktningen. Var noggrann med detta för det går inte att ändra i efterhand. 
Titta upp och dubbelkolla att ingen finns i närheten eller att inget hinder har uppstått. Såga ut riktskäret och plocka bort den utsågade biten.Lägg sedan ett fällskär på motsatt sida av stammen. Detta ska vara i höjd med riktskärets nedre del eller något högre. Såga inte hela vägen in utan lämna 3–5 cm som kommer att fungera som ett gångjärn när trädet sedan faller
Och jag som hade tänkt att vi skulle hinna med en eventuellt 2 granar men här fälls den 
sista granen. Lägg märke till repen som hjälper till att styra granen i rätt riktning.
Det var en ganska trång gata där granen kunde falla. För långt till höger
grannens ingångsportal till höger elledningar och våran bod.
Det gäller att fälla med precision med andra ord.
Och allt ris som blir när man fäller en gran Phu.
Tur att vi fick så mycket hjälp, tack.
Idag känns det i kroppen att man gjort ett
ordentligt dagsverke.
Trädfällning
Facebook
LinkedIn
Instagram