Till salu ett radhus i Lund  från 40-talet som uppdaterats på ett charmigt och härligt retrosätt.

Och vad hade man på golvet förr jo härlig stavparkett.

 

Ett härligt kök med alla tidstypiska detaljer, elefanthandtag, bänkskiva med virrvarr mönstret med teakkant, 15×15 vita kakelplattor.

Fönsterbräde av marmor, rutigt golv min stil på pricken så fint.

 

Från Lunds bevarandeprogram: Ingeborg Hammarskjölds radhus är särpräglade då de inte, som sedvanligt är, består av ett rytmiskt upprepande av lika fasadelement. Istället har hon lagt lägenheterna spegelvända två och två, med köken mot varandra. Det var ett traditionellt sätt att bygga, som dessutom var sparsamt då två lägenheter delade på rördragningar och skorsten. Ytterligare variation har åstadkommits genom speciell utformning av gavellägenheterna.

Och ett grönt badrum jag dör så fint, handfatet med häftigt underskåp jag har aldrig sett något liknande så coolt.

Inbyggt badkar så klart och en rund lampa som säkert sitter i en porslinshållare.

 

Vårt hus Villa Ormbergt är också med i ett så kallat bevarandeprogram.
Det kan vara hus som har välbevarade arkitektoniska detaljer eller berättar något om deras framväxt och historia.
Dessa hus får antingen en röd eller gul markering vilket betyder särskilt värdefull respektive kompletterande värde enligt plan- och bygglagen.

Det här finns att läsa om vårat område Stenbrottet, vårt hus är markerat med gult.

Men att ens hus är med i ett bevarandeprogram betyder att man vill skapa en grund för den framtida vården av bebyggelsen i tätorten inför framtiden.
Ett område som är en del av ett bevarande program är särskilt värdefullt och bör skyddas mot förvanskning.
En annan viktig bakgrund är det ökade samhällsekonomiska intresset för energibesparande åtgärder i den äldre bebyggelsen.
Detta har ökat riskerna för att arkitektoniska och kulturhistoriska värden går till spillo genom olämpliga åtgärder.

Och husen på stenbrottet är väldigt tidstypiska för 50-talet med sitt gula tegel, asymetriska sadeltak och bruna dörrsnickerier.
Det gäller alltså att bevara och som i vårt fall förstärka det härliga 50-talet.

Ett hem som ingår i ett Bevarandeprogram
Märkt på:            
RSS
Follow by Email
Facebook
Instagram