I år finns det så mycket multer eller hjortron som vi säger på svenska. Idag vandrade vi från stugan upp på topparna runt i närområdet, här är topparna strax under 1000 meter och det är mer myrar och våtmarker. Vi hittade så mycket hjortron idag också och plockade kanske 2 liter, det är nästan hopplöst att gå förbi de vackra bären men man kan inte plocka alla. I dag blev det en längre promenad 17,8 km i dag och en del av vandringen gick på lösa våta myrar så benen känns väldigt trötta just nu.

Leden gick 400 meter från toppen på Mårtenhögda, Anders joggade upp på toppen medan jag och Molly låg kvar i ljungen och chillade. Bildern nedan tog Anders från Mårtenshögda.

Multer en masse
Märkt på:            
Facebook
LinkedIn
Instagram