I mitt jobb sitter vi mycket och och kraven kan i perioder ställa höga psykiska krav, som de senaste veckorna. Att uppleva sig mentalt överbelastad med både koncentrations- och minnesbesvär är relativt vanligt. Forskningen visar att vistelser i naturliga miljöer tvärtom minskar negativa känslor och stress, och ökar positiva känslor, mental återhämtning och prestation. Det är känt att man presterar bättre på tester av uppmärksamhet och minne efter naturupplevelser än innan, jämfört med urbana kontrollmiljöer. Den här helgen har vi gått långa promenader i härliga västgötska sagoskogarna med ett härligt gäng av syskon och deras respektive och så mamma förstås.

En möjlig förklaring till naturens inverkan på oss är att den är milt fascinerande och fångar vår uppmärksamhet, men samtidigt låter krävande kognitiva processer vila och återhämtas. Andra teorier framhåller att det finns evolutionära skäl till att vi mår bra i naturmiljöer med biologisk mångfald, eftersom de signalerar resurser för överlevnad i form av exempelvis vatten, mat och skydd. Naturmiljöer utgör en viktig resurs för att möta våra folkhälsoutmaningar. Därför är det viktigt att det skapaa mer grönområden i städerna och att man bevarar befintliga grönområden och skogar med biologisk mångfald. Även i arbetslivet är det viktigt med återhämtning, det kan handla om gröna växter, balkonger och parker som man kan vara kring och i. Man ska lätt kunna gå utomhus för återhämtning eller för att jobba, till exempel ta promenadmöten. Här måste man också jobba med vanor och arbetskultur. Bästa gänget och många härliga diskussioner under lördagens mil-promenad.

Mycket grönska i ditt närområde ökar motivationen till fysisk aktivitet, men forskningen visar att det inte räcker med ett grönområde i närheten av bostadsområdet, eftersom många inte har vanan eller möjligheten att använda dessa. Grönskan ska helst finnas runt husknuten. Därför är det viktigt att förtäta grönskan när man förtätar eller bygger städer. Samtidigt ska man också känna sig trygg i grönområdet, för annars uteblir de positiva effekterna. Så efter denna helgen i trevligt sällskap och långa skogspromenader känner jag mig redo för ännu en hektisk vecka…

Naturen är bra för återhämtning
Märkt på:                
Facebook
LinkedIn
Instagram