Hej här kommer en sammanfattning av mina upplevelser av att ha installerat Biltemas Robotklippare RM1000.Först kommer några förklaringar av användarmanualen som jag körde fast på.
Sidan 11. Nedanstående avsnitt lämnar en del frågor? Vad menas med avståndet 50 cm, det står bara om avståndet 20-30 cm.

Fixering av gränsledning Vi rekommenderar starkt att klippa gräsmattan till 60 mm eller lägre innan gränsledningen läggs ut. Det är helt valfritt att gräva ned gränsledningen. Ju närmare marken du lägger ut gränsledningen desto mindre risk att någon snubblar över den eller att den skadad när gräsmattan klipps. Använd den medföljande linjalen för att säkra avståndet på 20-30 cm mellan ledningen och hinder.

Min tolkning av detta är att när robotklipparen behöver 20-30 cm när den är i klippmode, MEN att den behöver 50 cm när klipparen går ut efter laddning för att klippa utmed begränsningskabeln eller när den går tillbaka och följer kabeln tillbaka till laddstationen.
När jag hade grävt ned kabeln och skulle starta roboten så fick jag problem. Uppstarten står på två sidor 12-13 och jag missade några rader på sidan 12.
Placera robotgräsklipparen i arbetsområdet några meter från laddningsstationen och slå på den.
Slå på den menas att man slår på huvudströmbrytaren på undersidan av klipparen, se sidan 9.
Tryck på STOP, Hem, knapparna, och några sekunder senare skall robotgräsklipparen automatiskt återgå till laddningsstationen genom att lokalisera och följa gränsledningen i riktning moturs. Om robotgräsklipparen inte dockar korrekt, ‑ flytta laddningsstationen till en mer lämplig plats.
Här ringde jag helpdesk och där fick jag bra hjälp. Jag fick trycka på lås upp knappen 4 ggr, sedan välja 6H och sedan Hem-knappen. Klipparen dockade OK sedan bad killen på helpdesk mig att trycka på Play knappen (triangelknappen), då skulle klipparen gå utmed hela begränsningskabeln för att lära känna sitt klippområde. Och det var här jag upptäckte att jag lagt kabeln för tätt intill trädgårdens yttergräns, jag hade lag 20 cm när det skulle varit 50 cm!

Efter 4 kabelbrott efter att robotklipparen hade klippt sönder kabeln och korrigering av kabeln på typ 70 % av den installerade kabeln, phu. Om jag hade fått denna information innan jag började installationen av min robotklippare så hade jag besparats många arbetstimmar.

När du skall ställa in tiden som klipparen skall starta, sid 15:
Programmera klipparen Tryck fyra gånger på låset för att låsa upp klipparen om du inte ställt in en egen pinkod. Om du ställt in en egen pinkod trycker du på en gång följt av din pinkod. Ledlampan på hänglåset slocknar när du slagit in pinkoden korrekt. Välj sedan hur många timmar du vill att klipparen ska arbeta per dag(inklusive laddning). Led lampan vid den tid du valt ska lysa med ett fast sken. Efter du startat klipparen kommer den att gå ut från laddstationen och börja klippa. Framöver kommer den att gå ut vid den tidpunkt du ställde in den varje dag tills du ställer om den.
Alltså när du skall bestämma att klipparen skall starta 16.00 och klippa 6 timmar varje dag:
Tryck in din pinkod, om du inte har en pinkod tryck fyra ggr på låssymbolen, om låssymbolen blinkar:

6 timmars klipptid, välj 6H knappen så att den lyser grönt

Play, klipparen startar med ett långt pip

Recension av RM 1000:
Användarhandledningen är inte lätt att förstå, all information finns men är inte placerad i en logisk ordning i texten, därmed svår att följa.
En samlad information fattas om hur klipparen arbetar, vilken tid den startar, hur den startar,  varför man måste ha hinder på en Ö, hur klipparen hittar hem.
När man kör igång klipparen skall klipphöjden vara inställd på 60mm, när intrimmningen är klar så kan du välja vilken klipphöjd du vill.
Under intrimningen är det viktigt att se att klipparen kommer hem utan att stöta på några hinder och att se till att den första klipprundan efter laddning också sker utan att klipparen stöter på några hinder.
Klipparen är duktig på att ta sig fram, om den fastnar så provar den på många sätt att ta sig loss.
Viktigt att om det är mycket mossa och torv så är det viktigt att gräva ned kabeln ordentligt annars spinner bakhjulen upp kabeln och klipparen klipper av den.
Det ingår 150 meter begränsningskabel, 200 gränspinnar och 4 skarvkopplingar till våran tomt gick det åt 270 meter kabel,600 gränspinnar och 9 skarvkopplingar så vi fick köpa extra.
Helpdesken är jättebra.

Jag gjorde en ritning över begränsningskabel, de sexuddiga stjärnorna markerar skarvar för förlängning av kabeln, de fyruddiga stjärnorna markerar kabelbrott som orsakats av robotklipparen.

Recension av robotklipparen RM 1000
Märkt på:                
Facebook
LinkedIn
Instagram