Under mina 14 år som bloggare har det aldrig varit så många fina hus ute till salu samtidigt som det är just nu. Framförallt i de övre prisklasserna. Vissa objekt är som rena inredningsreportagen. Spana in snygga minivillan på vacka Kyrkbacken i Västerås. Huset är till salu via Mäklarfirman Notar, ni hittar objektet här. Här skulle man gärna slå ned sina bopålar.

Foton lånade av Notar Fastighetsförmedling

Fram till 1600-talet hette det kuperade området norr om domkyrkan för “Backerne” och utgjorde stans yttre gräns mot norr. Området var uppdelat på en mer borgerlig del i söder och slumområde i norr. Den södra beboddes av kyrkans folk, lärare och präster, under det att den norra befolkades av fattiga, ringaktade och de lägre stående. I det norra området bodde till exempel bödeln som var en föraktad person och som befann sig längst ner på samhällets botten. Bödeln hade en egen brunn som ingen annan ville utnyttja. Idag är brunnen en källa kring ett grönområde som är öppen för allmänheten.
Förutom att Kyrkbackens nordliga delar var segregerat och fattigt var området också drabbat av sjukdomar och ohälsa. Pesten drabbade området 1623 och 1711 då många personer avled.
Trots att övriga Västerås stadsplanerades på 1800-talet i ett regelbundet, modernt gatunät gjordes inga ansträngningar för att förändra Kyrkbacken. Området lever därför kvar med charmigt virrvarr av gränder och karaktärsfulla trähus, vilket ger oss en inblick i hur det var att bo här för flera sekel sedan.
Under flera perioder har en rivning av kyrkbacken varit nära förestående. På slutet av 1940-talet förespråkades en total rivning av det förslummade området för att ge plats åt nya kulturbyggnader. Istället fastslog 1964 års stadsplan en renovering och varlig sanering av området.
Om ni besöker Västerås ta en promenad på charmiga Kyrkbacken

Många fina hus till salu
Märkt på:        
Facebook
LinkedIn
Instagram