För några år sedan besökte vi Löfsta Bruk och åkte då igenom en liten by som heter Tobo som var helt fantastik. Här finns tobo bruk som ligger vid den lilla Toboån i övergångszonen mellan slättbygden vid Vendelsjön och Nordupplands stora skogsbygd. Tobo bruk är det enda av de uppländska bruken som har en bevarad bebyggelsestruktur som daterar sig till 1600-talet. Hela området är skyddat i detaljplan och detta kulturmiljöprogram avser också hjälpa berörda fastighetsägare. Det är en månghundraårig miljö med inslag från olika tidsåldrar och så ska få fortsätta att vara. Bevarandet innebär att kommunen ska vara mycket restriktiv med att tillåta exteriöra ändringar. Bevarandet skall dock inte vara musealt utan området ska få tillåtas att fungera för modernt boende. Och nu kan man köpa en bit av denna idyll.

Detta torp är som att stiga in i en saga som Bröderna Lejonhjärta och Törnrosdalen.

Torpet är byggt på 1700-talet och en del originaldetaljer har bevarats som höga trösklar, innerdörrar och beslag. Vem vill inte bo i ett torp med såpskurade golvtiljor från 1700-talet och pärlspontat tak samt putsad murstock….

Foton är lånade av Mäklaren Länsförsäkringars Fastighetsförmedling, och torpet hittar man här.

Romantiskt torp i Tobo
Märkt på:                
Facebook
LinkedIn
Instagram