I våras lade vi nytt tak,sadeltaket, ovanför vardagsrummet, det lutande taket längst till vänster på den översta bilden, längst till höger på den understa bilden.

Ett enkelt projekt kan tyckas att lägga ett nytt tak, vad kan gå fel…. Snickaren Emil gjorde ett verkligen toppenjobb, satte upp byggställningen utan att förstöra buskarna runt huset, gjorde fina beslag i koppar, flyttade stupröret som gick genom huset till spillvatten utloppet utanpå huset och slutresultatet blev så bra, snyggt och professionellt.

Men ve och fasa när vi kikade upp genom luckan från gästrummet för två månader sedan så var yttertaket fuktigt på insidan, Anders och jag fick panik och ringde Emil.
Emil kom direkt och inspekterade taket och kom fram till att vi antagligen hade stoppat upp ventilationen när vi lade in isolering för två år sedan. Och så Anders plockade ut all isolering och vi torkade upp innertaket med en fläkt. Men bara efter 2-3 dagar var innertaket fuktigt igen. Då tänkte vi att ventileringen hade ändrats när ny papp som var tätare än den gamla och Emil föreslog att han skulle sätta in så kallade mögelstopp, små ventiler genom pappen men under takstenarna. Vi satte upp fläkten igen och torkade ut men efter två dagar var det fukigt igen, suck….

Så här såg det ut innan takläggningen, stuprännan som går in i huset och kopplas ihop med spillvattenröret som rinner ut till spillvattenavloppet som går utanför i gatan.

Efter takläggningen, stuprännan går utmed taket och ner i hängrännan.

Men så en dag kom Anders på vad som kunde göra så att det blev fukt på innertaket. Fukten kom från spillvärmeröret och steg upp till Innertaket. Innan stupröret togs bort hade fukten fortsatt upp och ut genom taket men nu när hålet där stuprännan gått igenom hade tätats till stannade fukten kvar i den lilla vinden. Anders satte på ett lock på röret till spillvärmen och vips så försvann fukten, jippi……

Denna gången slutade det bra då vi upptäckte fukten innan den gjort skada. Takluckan i gästrummet gjorde vi när vi flyttade in för 9 år sedan, det är bra att kunna inspektera kallvindar som denna så att man kan inspektera och på så sätt förhindra fukt eller läckage. En annan läxa är att när man ändrar på något i ett gammalt hus kan det uppstå nya problem som i vårt fall så det gäller att tänka efter före.

Bakslag på takprojektet
Märkt på:                
Facebook
LinkedIn
Instagram